Duurzame bedrijfsvoering

ECHTE Duurzame bedrijfsvoering

Onze Business Principles zijn binnen ABN AMRO België een leidraad voor onze handelingen en keuzes. Een voorbeeld daarvan is 'Ik handel duurzaam'. Concreet betekent dit dat onze medewerkers respect hebben voor anderen, en in al hun handelingen rekening houden met mens, maatschappij en milieu. Dat kan evenwel ook betekenen dat een medewerker in uw belang ‘nee' tegen u zegt, terwijl u eigenlijk een 'ja' verwacht.

Net zoals u, willen wij werk maken van een duurzamere eigen bedrijfsvoering. Hoe? Door constant te sleutelen aan onze producten en processen, doorlooptijden te verkorten, verspilling tegen te gaan. Maar ook door ervoor te zorgen dat onze gebouwen, bewegingen en activiteiten een minimum aan energie verbruiken, waardoor onze ecologische voetafdruk verkleint.
 

Hoe handelen wij duurzaam binnen de bank?