Privacy Statement

Privacy

Deze website wordt beheerd door ABN AMRO Bank N.V., die haar hoofdkantoor heeft op Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA), Nederland, en is ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO") en haar Belgische tak met hoofdkantoor in 2600 Berchem, Roderveldlaan 5 b4, en ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder nummer 0819.210.332 met btw-nummer BE 0819.210.332.

Wanneer u deze website bezoekt, kan ABN AMRO persoonlijke gegevens over u verzamelen, zowel direct (via een vraag om gegevens aan u) als indirect. ABN AMRO zal deze persoonlijke gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring  omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door ABN AMRO met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

ABN AMRO verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website om haar activiteiten uit te voeren, om producten en diensten ter beschikking te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om indien nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website en om u diensten aan te bieden die u nuttig zou kunnen vinden (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige gegevens

ABN AMRO heeft niet de bedoeling om via deze website gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Als ABN AMRO wel probeert dergelijke gegevens te verzamelen, zal vooraf uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonlijke gegevens aan ABN AMRO uitdrukkelijk akkoord gaat met het hierboven beschreven gebruik van die gegevens.

Binding Corporate Rules voor ABN AMRO Bank N.V.

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt regelmatig doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen vestigingen in de verschillende landen. ABN AMRO heeft hiervoor intern beleid opgesteld. Deze interne beleidslijn is gebaseerd op de Europese privacy richtlijn en wordt Binding Corporate Rules (BCR) genoemd.

In de BCR legt ABN AMRO de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij de doorgifte naar andere landen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onze BCR zijn daarom ook volledig in overeenstemming met de strikte Europese privacy richtlijn.

De BCR voor ABN AMRO zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens en de relevante Europese privacytoezichthouders.

Cookies

ABN AMRO kan gegevens verzamelen en analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webserver uit uw browser kan halen. Onze webserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en ABN AMRO is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen zodanig op uw vaste schijf worden opgeslagen dat ze bij een volgend bezoek beschikbaar zijn.  De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw bankrekening- en kaartnummer op de loginpagina vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies voorkomt, zal de betreffende informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. Bovendien kunt u zonder cookies geen gebruikmaken van internetbankieren. Zonder cookies kunt u via uw browser wel gebruikmaken van het open domein (http://www.abnamro.be/). De instellingen van cookies verschillen per browser.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het is aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.