Toezichthouders

toezichthouders

In België staat ABN AMRO België onder toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank), de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Financial Services and Markets Authority). De wet van 2 juli 2010 wijzigde de architectuur van het toezicht op de financiële sector in België.

De microprudentiële en systemische controle, evenals de macroprudentiële controle vallen onder de bevoegdheid van de Nationale Bank.

De FSMA staat in voor het toezicht op de financiële markten en beursgenoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisering van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociale toezicht op de aanvullende pensioenen. De wetgever verplicht de FSMA ook om een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers.