Strategie en Waarden

Strategie en waarden

Onze strategie: selectieve, duurzame groei

ABN AMRO België levert diensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. U kunt rekenen op onze wereldwijde expertise op het gebied van private banking en van de gespecialiseerde diensten en producten.

Om duurzame waarde te creëren voor onze stakeholders – klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving als geheel – is onze strategie toegespitst op de volgende thema’s:

Onze Kernwaarden

Vertrouwd

Solide, persoonlijk, verbindend

Draait om het aangaan en onderhouden van duurzame, lange termijn relaties, over waarde willen creëren voor elkaar. Elkaar echt goed leren kennen door te luisteren en open te staan voor elkaar. Weet mensen en materie aan elkaar te verbinden, heeft oog voor persoonlijke verschillen. Beloftes nakomen daarop kan iedereen vertrouwen. Helder, rechtdoorzee en eerlijk zijn, geen verborgen zaken. Risico en opbrengsten worden zorgvuldig afgewogen. Medewerkers realiseren dit naar klanten en naar elkaar. Klanten van ABN AMRO ervaren dat in ieder contact met de bank.

Deskundig

Vakbekwaam, gedisciplineerd, scherpzinnig

Ter zake kundig zijn. Een vak verstaan, de materie echt doorgronden en komen tot scherpzinnige inzichten die klanten verder helpen. Ruime ervaring hebben in de uitvoering en met de discipline om steeds weer de beoogde resultaten te bereiken. Gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier ook voor staan. Nee zeggen als het tegen de vakkundigheid indruist en je verantwoordelijkheid hierin nemen. In staat de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken. Voor iedereen. Elke dag erop gericht om nog beter te worden in het vak door samen te werken en te leren van anderen binnen en buiten de bank. 

Ambitieus

Gedreven, daadkrachtig, resultaatgericht

Is de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Er méér uit te halen, te groeien. Weet continu wat er in de markt speelt en waar klanten echt behoefte aan hebben. Speelt hier pro-actief op in en is bedreven in het creëren van relevante oplossingen. Een positieve kijk hebben op wat in de toekomst mogelijk is en daar vorm en richting aan geven. ABN AMRO is niet voor niets een bank die méér wil voor haar klanten. Dat gaat verder dan meedenken alleen. Het is ook het realiseren van (innovatieve) oplossingen waar de ander niet aan denkt en buiten de eigen grenzen treden. Ambitieus voor medewerkers en klanten met ambitie. In denken, maar vooral in doen.

Onze Business Principles

Als u succesvol bent, dan zijn wij succesvol. Om deze ambitie waar te maken, moeten we goed weten hoe wij zaken doen met onze klanten en hoe we optimaal met elkaar omgaan. Daarom vinden we het belangrijk dat al onze medewerkers duidelijk voor ogen hebben waar ABN AMRO België voor staat en waar we naartoe willen.

Hoe laten we onze kernwaarden ‘Vertrouwd, deskundig en ambitieus’ terugkomen in ons handelen? Wat mogen we binnen ABN AMRO België van elkaar verwachten? Hoe gaan we om met onze eigen integriteit?

Natuurlijk verschilt het antwoord van afdeling tot afdeling en van team tot team. Tenslotte zitten we allemaal met verschillende vragen en krijgen we te maken met diverse situaties. Maar ook met verschillende soorten klanten die op hun beurt uiteenlopende vragen hebben en in diverse situaties verkeren.

Dit vraagt om gemeenschappelijke principes. Daarom hebben we zes Business Principles geformuleerd die de pijlers vormen van het ABN AMRO-gevoel:

Lees meer over de Business Principles​ (PDF 2 MB)